Groepskunstwerk

(groep 4-8)

De moderne Nederlandse kunstenaars worden besproken. De tijdgeest komt aan bod, het kleurgebruik, maar ook de herkenbaarheid van hun werk…

Dan krijgt elke leerling in het groepje een enveloppe met een klein stukje van een bekend schilderij.

Vergroten maar…”en hoe moet ik die kleuren maken”….lastig, maar als uiteindelijk alle stukjes bij elkaar liggen, hangt de hele school vol met grote kunstwerken van de bekende meesters.